en_GBpl_PL

BIERNY / KARTA ZGŁOSZENIOWA

Termin nadsyłania zgłoszeń dla uczestników czynnych i biernych upływa dnia 20 maja 2019 r. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na Piła Festival & Academy zobowiązuję się do dnia 10 czerwca 2019 r. wpłacić wpisowe w wysokości - 1100 zł (z zakwaterowaniem i śniadaniami) * - 500 zł (bez zakwaterowania i śniadań) * Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach oraz wykorzystanie i upowszechnianie mojego wizerunku na potrzeby Piła Festival & Academy w następujący sposób: filmowanie i nagrywanie uczestników, filmowanie i rozpowszechnianie przez media koncertów uczestników, publikacja wizerunku w Internecie, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że jestem ubezpieczony(a) od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przystępując do udziału w Piła Festival & Academy oświadczam, że zapoznałem(am)się z treścią Regulaminu i warunki te przyjmuję.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych