en_GBpl_PL

LAUREACI 2014

GRAND PRIX

Celina Kotz - skrzypce
OSOBOWOŚĆ MUZYCZNA
Agata Nowak - skrzypce
Dominika Przech – skrzypce
Jan Mazur – skrzypce
Aleksander Daszkiewicz – skrzypce
Ilona Basiak – wiolonczela
Amelia Maszońska – skrzypce
Amelia Maszońska – skrzypce

NAGRODY POZAREGULAMINOWE
Stowarzyszenie „Kunst ohne Grenzen” (Szwajcaria) przyznaje nagrodę specjalną dla młodego talentu:

Antoni Orłowski – wiolonczela
Indywidualna nagroda specjalna dla najlepszego studenta spoza Polski:
Lena Tiefenthaler (Szwajcaria) – wiolonczela
Fundacja „ Kunst ohne Grenzen” ( Szwajcaria) przyznaje nagrodę specjalną – udział w Piła Festival & Academy w Madrycie w 2015r.:
Zofia Ziemkiewicz – wiolonczela
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych