en_GBpl_PL
REGUALMIN

UCZESTNICY CZYNNI

 1. W Piła Festival & Academy mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych II stopnia oraz studenci.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się udział osób młodszych. W przypadku, gdy uczestnik jest w wieku 16 - 18 lat, wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica, bądź opiekuna pozwalające na samodzielny pobyt dziecka podczas Festiwalu. Informujemy, iż osoba opiekująca się uczestnikiem, który nie ukończył 16 roku życia weźmie udział jako uczestnik bierny.
 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania Karty Zgłoszenia Online, oraz życiorysu artystycznego w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2020 r., na adres e-mailowy: info@pilafestival.com
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania dwóch utworów do konsultacji i wykonania ewentualnie na koncertach konkursowych.
Podany program na karcie zgłoszenia można zmienić ostatecznie do 10 lipca 2020 r.
 1. Wszystkich uczestników Piła Festival & Academy obowiązuje pełna odpłatność bez względu na dzień przyjazdu i wyjazdu.
Koszt uczestnika w Piła Festival & Academy od 15  - 24 sierpnia 2020 r.
wynosi: 1.100 PLN
Kwota zawiera:
– 4 konsultacje mistrzowskie, każda po 45 min.
a/ w specjalności skrzypce i wiolonczela jest możliwość wyboru profesora lub dowolny podział konsultacji u obu profesorów
b/ alternatywne konsultacje Online z prof. Aleksandrem Sitkovetskym (skrzypce) i prof. Danjulo Ishizaką (wiolonczela). Realizacja konsultacji Online możliwa tylko podczas trwania Piła Festival & Academy
– wstęp na koncerty festiwalowe,

– dwie próby z pianistą,
– sale do ćwiczenia.
 1. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na Piła Festival & Academy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2020 r. należy dokonać odpłatności za udział na konto:
Stowarzyszenie MAGNUS VENTUS
ul. Moniuszki 17A
64-920 Piła
nr konta: 63 1090 1320 0000 0001 1194 2271
z dopiskiem "PIŁA FESTIVAL"
 1. Proponujemy zakwaterowanie w Hotelu Gromada, w centrum miasta w pobliżu Miejskiej Sali Koncertowej i Zespołu Szkół Muzycznych. Koszt, to cena wynegocjowana specjalnie dla uczestników Piła Festival & Academy. Preferencyjna cena osobistej rezerwacji na hasło FESTIVAL LIVE obowiązuje do 30 lipca!
*7. Wybrani przez kadrę profesorów uczestnicy czynni wezmą udział w koncertach konkursowych Piła Festival & Academy. Na podstawie prezentacji koncertowych i konsultacji grono profesorów wybierze Osobowości Muzyczne i przyzna Grand Prix
*8. Laureaci Osobowości Muzycznych otrzymają DYPLOM LAUREATA, a laureat Grand Prix Piła Festival & Academy okolicznościową SREBRNĄ STATUETKĘ oraz udział w koncercie solowym z wybraną polską orkiestrą filharmoniczną i w Imola Summer Piano Academy & Festival Italia 2021
*9. Laureaci Grand Prix poprzednich edycji nie mogą ubiegać się ponownie o tytuł Grand Prix Piła Festival & Academy oraz o tytuł OSOBOWOŚĆ MUZYCZNA. Tytuł OSOBOWOŚĆ MUZYCZNA można uzyskać trzy razy.
*10. Wszyscy laureaci są zobowiązani do nieodpłatnego wzięcia udziału w Koncercie Laureatów.
 1. Studenci Piła Festival & Academy rezygnują ze swoich praw autorskich do dokonywanych w trakcie Festiwalu Muzycznego nagrań na rzecz Organizatorów. Zastrzega się również prawo do ich transmisji oraz retransmisji radiowych i telewizyjnych i publikacji w internecie.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości rozstrzygającą będzie polska wersja językowa Regulaminu. We wszystkich sprawach organizacyjnych decyzje podejmować będzie Dyrektor Piła Festival & Academy.
  Decyzje jury są ostateczne.

UCZESTNIK BIERNY

 1. Opiekun, uczniowie, studenci, nauczyciele, wszyscy którzy pragną zgłębić tajniki gry na instrumentach smyczkowych.
 Koszt uczestnika w Piła Festival & Academy od 15  - 24 sierpnia 2020 r.
wynosi: 400 PLN
             Kwota zawiera:
– bierny udział w konsultacjach live oraz Online
– wstęp na koncerty festiwalowe
Termin nadsyłania zgłoszeń Online upływa z dniem 30 lipca 2020 r.
 1. Opłatę za udział prosimy wpłacić do dnia 10 lipca 2020 r., na konto:
Stowarzyszenie MAGNUS VENTUS
ul. Moniuszki 17A
64-920 Piła
nr konta: 63 1090 1320 0000 0001 1194 2271
z dopiskiem "PIŁA FESTIVAL"
 1. Proponujemy zakwaterowanie w Hotelu Gromada, w centrum miasta w pobliżu Miejskiej Sali Koncertowej i Zespołu Szkół Muzycznych. Koszt, to cena wynegocjowana specjalnie dla uczestników Piła Festival & Academy. Preferencyjna cena osobistej rezerwacji na hasło FESTIVAL LIVE obowiązuje do 30 lipca!
  
*Możliwe w przypadku zniesienia obostrzeń dotyczących udziału publiczności w zgromadzeniach publicznych w tym koncertach i in.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych