en_GBpl_PL
REGUALMIN

UCZESTNICY CZYNNI

1. W Piła Festival & Academy mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych II stopnia oraz studenci. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się udział osób młodszych. W przypadku, gdy uczestnik jest w wieku 16 - 18 lat, wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica, bądź opiekuna pozwalające na samodzielny pobyt dziecka podczas Festiwalu. Informujemy, iż osoba opiekująca się uczestnikiem, który nie ukończył 16 roku życia weźmie udział jako uczestnik bierny.

2. Soliści:
Każdy kandydat zobowiązany jest do przygotowania dwóch utworów do wykonania na koncertach konkursowych:

– utwór solowy,
– utwór wirtuozowski z fortepianem,

Podany program na karcie zgłoszenia można zmienić ostatecznie do 1 sierpnia 2019 r.

3. Każdy kandydat zobowiązany jest do przesłania życiorysu artystycznego (w tym 3 największe osiągnięcia, lub dla chętnych, link do nagrania zamieszczonego na stronie You Tube, Vimeo, Vevo itp. Nagranie video powinno zostać wykonane w możliwie jak najlepszej jakości [kamerą, smartfonem lub aparatem] i prezentować wykonanie dowolnego programu o czasie trwania od 5 do 10 minut.) w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2019 r., na adres e-mailowy: info@pilafestival.com

4. Wszystkich uczestników Piła Festival & Academy obowiązuje pełna odpłatność bez względu na dzień przyjazdu i wyjazdu.

Całkowity koszt uczestnictwa w Piła Festival & Academy:

a) z zakwaterowaniem w pokojach dwuosobowych wraz ze śniadaniem w Hotelu Gromada, od 24. sierpnia do 02. września 2019 r. wynosi: 1850PLN

b) bez zakwaterowania i śniadań: 1200PLN

Kwota zawiera:
– 4 konsultacje mistrzowskie, każda po 45 min.
– wstęp na koncerty towarzyszące,
– próby z akompaniatorem,
– sale do ćwiczenia,

5. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na Piła Festival, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2019 r. należy wpłacić bezzwrotne wpisowe w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych), na konto:

Stowarzyszenie MAGNUS VENTUS
ul. Moniuszki 17A
64-920 Piła
nr konta: 63 1090 1320 0000 0001 1194 2271
z dopiskiem "PIŁA FESTIVAL"

Brak wpłaty bezzwrotnego wpisowego oznacza rezygnację z udziału w Piła Festival.
Pozostałą część opłaty (1600PLN / 950PLN) należy wpłacić na podane konto w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2019 r.

6. Wybrani przez kadrę profesorów uczestnicy czynni wezmą udział w koncertach konkursowych Piła Festival & Academy. Na podstawie prezentacji koncertowych i konsultacji grono profesorów wybierze Osobowości Muzyczne i przyzna Grand Prix,

7. Laureaci Osobowości Muzycznych otrzymają wysokie nagrody finansowe ufundowane przez Stowarzyszenie MAGNUS VENTUS, a laureat Grand Prix Piła Festival & Academy nagrodę finansową, okolicznościową srebrną statuetkę oraz udział w koncercie solowym z wybraną polską orkiestrą filharmoniczną i w Imola Summer Piano Academy & Festival Italia 2020

8. Laureaci Grand Prix poprzednich edycji nie mogą ubiegać się ponownie o tytuł Grand Prix Piła Festival & Academy oraz o tytuł OSOBOWOŚĆ MUZYCZNA.
Tytuł OSOBOWOŚĆ MUZYCZNA można uzyskać trzy razy.

9. Wszyscy laureaci są zobowiązani do nieodpłatnego wzięcia udziału w Koncercie Laureatów,

10. Studenci Piła Festival & Academy rezygnują ze swoich praw autorskich do dokonywanych w trakcie Festiwalu Muzycznego nagrań na rzecz Organizatorów. Zastrzega się również prawo do ich transmisji oraz retransmisji radiowych i telewizyjnych i publikacji w internecie,

11. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości rozstrzygającą będzie polska wersja językowa Regulaminu. We wszystkich sprawach organizacyjnych decyzje podejmować będzie Dyrektor Piła Festival & Academy.
Decyzje jury są ostateczne.

UCZESTNIK BIERNY

1. Opiekun, uczniowie, studenci, nauczyciele, wszyscy którzy pragną zgłębić tajniki gry na instrumentach smyczkowych.

2. Koszt uczestnictwa w Piła Festival & Academy:

a) z zakwaterowaniem w pokojach dwuosobowych wraz ze śniadaniem w Hotelu Gromada wynosi: 1100PLN

b) bez zakwaterowania i śniadań: 500PLN

Kwota zawiera:
– bierny udział w konsultacjach,
– wstęp na koncerty festiwalowe,
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 20 maja 2019 r.

4. Opłatę za udział prosimy wpłacić do dnia 10 czerwca 2019 r., na konto:

Stowarzyszenie MAGNUS VENTUS
ul. Moniuszki 17A
64-920 Piła
nr konta: 63 1090 1320 0000 0001 1194 2271
z dopiskiem "PIŁA FESTIVAL"

5. Wszystkich uczestników Piła Festival & Academy obowiązuje pełna odpłatność bez względu na dzień przyjazdu i wyjazdu.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych