en_GBpl_PL
REGUALMIN

UCZESTNICY CZYNNI

1. W Piła Festival & Academy mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych II stopnia oraz studenci. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się udział osób młodszych. W przypadku, gdy uczestnik jest w wieku 16 - 18 lat, wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica, bądź opiekuna pozwalające na samodzielny pobyt dziecka podczas MF&MC. Informujemy, iż osoba opiekująca się uczestnikiem, który nie ukończył 16 roku życia weźmie udział jako uczestnik bierny.

2.Soliści:
Każdy kandydat zobowiązany jest do przygotowania dwóch utworów do wykonania na koncertach konkursowych:

– utwór solowy,
– utwór wirtuozowski z fortepianem,

Podany program na karcie zgłoszenia można zmienić ostatecznie do 20 lipca 2018.

3.Każdy kandydat zobowiązany jest do przesłania - życiorysu artystycznego wraz z aktywną kartą zgłoszenia wyłącznie online w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2018r., na adres e-mailowy: info@pilafestival.com

4.Wszystkich uczestników Piła Festival & Academy obowiązuje pełna odpłatność bez względu na dzień przyjazdu i wyjazdu.

Całkowity koszt uczestnictwa w Piła Festival & Academy:

a) z zakwaterowaniem w pokojach dwuosobowych wraz ze śniadaniem w Domu Studenta PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Żeromskiego 14, wynosi 1600zł.
Zakwaterowanie od 13 do 22 sierpnia 2018

b) bez zakwaterowania 1150zł.

Kwota zawiera:
– 4 konsultacje mistrzowskie każda 60 min. od 14 do 21 sierpnia,
– wstęp na koncerty towarzyszące,
– próby z akompaniatorem,
– sale do ćwiczenia,
– dwie konsultacje mistrzowskie z zakresu wprowadzenia do improwizacji jazzowej (zajęcia zbiorowe),,

5. Po potwierdzeniu zakwalifikowania udziału prosimy o dokonanie wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca 2018r. na konto:

Stowarzyszenie MAGNUS VENTUS
ul. Moniuszki 17A
64-920 Piła
nr konta: 63 1090 1320 0000 0001 1194 2271
z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe"

6. Wybrani przez kadrę profesorów uczestnicy czynni wezmą udział w koncertach konkursowych Piła Festival & Academy. Na podstawie prezentacji koncertowych i konsultacji grono profesorów wybierze Osobowości Muzyczne i przyzna Grand Prix,

7.Laureaci Osobowości Muzycznych otrzymają wysokie nagrody finansowe ufundowane przez Stowarzyszenie MAGNUS VENTUS, a laureat Grand Prix Piła Festival & Academy nagrodę finansową, okolicznościową srebrną statuetkę oraz udział w koncercie solowym z wybraną polską orkiestrą filharmoniczną i w Imola Summer Piano Academy & Festival Italia 2018

8.Laureaci Grand Prix poprzednich edycji nie mogą ubiegać się ponownie o tytuł Grand Prix Piła Festival & Academy oraz o tytuł OSOBOWOŚĆ MUZYCZNA.
Tytuł OSOBOWOŚĆ MUZYCZNA można uzyskać trzy razy.

9.Wszyscy laureaci są zobowiązani do nieodpłatnego wzięcia udziału w Koncercie Laureatów,

10.Studenci Piła Festival & Academy rezygnują ze swoich praw autorskich do dokonywanych w trakcie Festiwalu Muzycznego nagrań na rzecz Organizatorów. Zastrzega się również prawo do ich transmisji oraz retransmisji radiowych i telewizyjnych i publikacji w internecie,

11.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości rozstrzygającą będzie polska wersja językowa Regulaminu. We wszystkich sprawach organizacyjnych decyzje podejmować będzie Dyrektor Piła Festival & Academy.
Decyzje jury są ostateczne.

UCZESTNIK BIERNY

1.Opiekun, uczniowie, studenci, nauczyciele, wszyscy którzy pragną zgłębić tajniki gry na instrumentach smyczkowych.

2.Koszt uczestnictwa w Piła Festival & Academy:

a) z zakwaterowaniem w pokojach dwuosobowych wraz ze śniadaniem w Domu Studenta PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Żeromskiego 14, wynosi 850zł.
Zakwaterowanie od 13 do 22 sierpnia 2018

b) bez zakwaterowania 400zł.

Kwota zawiera:
– bierny udział w konsultacjach,
– wstęp na koncerty festiwalowe,3.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 25 maja 2018r.

4.Opłatę za udział prosimy wpłacić do dnia 2 czerwca 2018r. na konto:

Stowarzyszenie MAGNUS VENTUS
ul. Moniuszki 17A
64-920 Piła
nr konta: 63 1090 1320 0000 0001 1194 2271
z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe"

5.Wszystkich uczestników Piła Festival & Academy obowiązuje pełna odpłatność bez względu na dzień przyjazdu i wyjazdu.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych