en_GBpl_PL
REGUALMIN

UCZESTNICY CZYNNI

W Piła Festival & Academy mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych II stopnia oraz studenci.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się udział osób młodszych. W przypadku, gdy uczestnik jest w wieku 16 - 18 lat, wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica, bądź opiekuna pozwalające na samodzielny pobyt dziecka podczas Festiwalu. Informujemy, iż osoba opiekująca się uczestnikiem, który nie ukończył 16 roku życia weźmie udział jako uczestnik bierny.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania Karty Zgłoszenia online, oraz życiorysu artystycznego w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r., na adres e-mailowy: info@pilafestival.com Każdy uczestnik zobowiązany jest do przygotowania dwóch utworów do konsultacji i wykonania ewentualnie na koncertach konkursowych.

Podany program na karcie zgłoszenia można zmienić ostatecznie do 10 lipca 2023r.

Wszystkich uczestników Piła Festival & Academy obowiązuje pełna odpłatność bez względu na dzień przyjazdu i wyjazdu.

Koszt uczestnika w Piła Festival & Academy od 18  - 26 sierpnia 2023r.

wynosi: 1.500 PLN

Kwota zawiera:

– 4 konsultacje mistrzowskie, każda po 1 godz. zegarowa po 2 godz. z każdym z profesorów

- 1 konsultacja z improwizacji 1godz. zegarowa 

– wstęp na koncerty festiwalowe, – dwie próby z pianistą, – sale do ćwiczenia,

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na Piła Festival & Academy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2022 r. należy dokonać odpłatności za udział na konto:

FUNDACJA POLSKICH SOLISTÓW ul. Moniuszki 17A 64-920 Piła nr konta: 13 1600 1462 1859 4369 4000 0001 z dopiskiem:  "PIŁA FESTIWAL I AKADEMIA"

 

Proponujemy zakwaterowanie w Hotelu Gromada, w centrum miasta w pobliżu Miejskiej Sali Koncertowej i Zespołu Szkół Muzycznych. Koszt, to cena wynegocjowana specjalnie dla uczestników Piła Festival & Academy. Preferencyjna cena osobistej rezerwacji na hasło PIŁA FESTIVAL obowiązuje do 30 lipca!

Wybrani przez kadrę profesorów uczestnicy czynni wezmą udział w koncertach konkursowych Piła Festival & Academy. Na podstawie prezentacji koncertowych i konsultacji grono profesorów wybierze Osobowości Muzyczne i przyzna Grand Prix. Udział w koncertach nie jest obligatoryjny.

Nagrody regulaminowe:

Grand Prix otrzyma wysoką nagrodę finansową oraz udział w koncercie solowym z wybraną polską orkiestrą filharmoniczną. 

Osobowości muzyczne otrzymają znaczące nagrody finansowe.

Laureaci Grand Prix poprzednich edycji nie mogą ubiegać się ponownie o tytuł Grand Prix Piła Festival & Academy oraz o tytuł OSOBOWOŚĆ MUZYCZNA. Tytuł OSOBOWOŚĆ MUZYCZNA można uzyskać trzy razy.

Wszyscy laureaci są zobowiązani do nieodpłatnego wzięcia udziału w Koncercie Laureatów.

Studenci Piła Festival & Academy rezygnują ze swoich praw autorskich do dokonywanych w trakcie Festiwalu nagrań na rzecz Organizatorów. Zastrzega się również prawo do ich transmisji oraz retransmisji radiowych i telewizyjnych i publikacji w internecie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości rozstrzygającą będzie polska wersja językowa Regulaminu. We wszystkich sprawach organizacyjnych decyzje podejmować będzie Dyrektor Piła Festival & Academy.

Decyzje jury są ostateczne.


UCZESTNIK BIERNY

Opiekun, uczniowie, studenci, nauczyciele, wszyscy którzy pragną zgłębić tajniki gry na instrumentach smyczkowych.

 Koszt uczestnika w Piła Festival & Academy od 18 – 26 sierpnia 2023 r.

wynosi: 650 PLN

             Kwota zawiera:

– bierny udział w konsultacjach – wstęp wolny na koncerty festiwalowe

Termin nadsyłania zgłoszeń online upływa z dniem 30 lipca 2023r.

Opłatę za udział prosimy wpłacić do dnia 10 lipca 2023r., na konto: FUNDACJA POLSKICH SOLISTÓW ul. Moniuszki 17A 64-920 Piła nr konta: 13 1600 1462 1859 4369 4000 0001 z dopiskiem:  PIŁA "FESTIWAL I AKADEMIA"

Proponujemy zakwaterowanie w Hotelu Gromada, w centrum miasta w pobliżu Miejskiej Sali Koncertowej i Zespołu Szkół Muzycznych. Koszt, to cena wynegocjowana specjalnie dla uczestników Piła Festival & Academy. Preferencyjna cena osobistej rezerwacji na hasło PIŁA FESTIVAL obowiązuje do 30 lipca!

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych